Dzieci Wsi
18 - dzisiejszych wejść  
  Strona Główna
  OGŁOSZENIA
  ANKIETY
  Kontakt
  Księga gości
  Darmowe
  Wtajemniczony
  Linki do Waszych stron
  Na basenie
  Nasza Turystyka
  Darowizny
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  ROK 2014
  Rok 2015
Stronę odwiedziło już 28808 odwiedzający (74196 wejścia)
Darowizny

ZRÓBCIE PREZENT DZIECIOM WSI


Osoby fizyczne

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz stowrzyszenia Dzieci Wsi

  • Obniżenie podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Górną granicą odliczenia jest 6% dochodu tj. analogicznie jak w przypadku podstawy opodatkowania - różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizn. Ograniczenie 6% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwota, która pomniejsza podstawę odliczenia podatku nie może być jednocześnie kwotą, która pomniejsza dochód, określony w pkt 2 wyjaśnienia.
  • Powyższe warunki są uregulowane w art. 26 ust. 1 pkt 9, ust. 6a, 6b oraz ust. 7 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.).

 

Przykład:

Jan Kowalski osiągnął za 2005 r. przychody opodatkowane w kwocie 50 000,00 zł oraz koszty ich uzyskania w kwocie 25 000,00 zł. Podstawa obliczenia podatku po zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 20 000,00 zł. Podatnik dokonał  darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 500,00 zł . Podatnik może pomniejszyć podstawę wyliczenia podatku o kwotę dokonanej darowizny 500,00 zł. Górną granicą odliczenia jest 6% podstawy obliczenia podatku czyli kwota 1200,00 zł (20 000,00 zł x 6%). Podstawą obliczenia podatku po zmniejszeniu jej o darowiznę będzie kwota 19 500 zł. Kwota po pomniejszeniu o składki zdrowotne wynosi 18 000,00 zł. 

Osoby prawne

Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz stowarzyszenia Dzieci Wsi. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Górną granicą odliczenia jest 10% dochodu tj. analogicznie jak w przypadku podstawy opodatkowania - różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizn. Ograniczenie 10% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Wszystkie powyższe warunki są uregulowane w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 1c oraz 1g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmian.).

 
  Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!  
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Dzieci Wsi  
  Stowarzyszenie
powstałe w 2008 roku.

Gajewo 10
87-400 Golub-Dobrzyń
KRS: 0000294904

tel.+48 502 764 122
 
Nr.konta  
  UWAGA ZMIANA aktualne konto to:
75203000451110000002545490
 
Lubię to  
  Lubię to: Google+  
Prezes dane:  
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Pozdrawiamy wszystkich odwiedzających.